آلرژی،دکترهدایت اکبری،Alergias،Allergieë،Alergjia،Allergien،Allergiad،Alergie،Alergije،Алергії،Allergie،אַלערדזשיז،Ailléirgí،Ofnæmi،Alerjiler،Allergier،Allergieën،Allergies،एलर्जी،Allergies،الحساسية،کلینیک آلرژی

یک ساعت قبل و بعد از طلوع و غروب آفتاب از منزل خارج نشدن(پارک نرفتن)،باز نکردن پنجره اتاقها و اتومبیل در مواقعی که باد می آید و نداشتن تماس نزدیک با گیاهان ،غرغره کردن دهان و بینی با آب نمک لباسهای شسته شده را در هوای آزاد خشک نکنید.در صورت تماس با گرده گیاهان (مثل باغبانی،گردش در هوای آزاد) قبل از خواب موهای خود را بشویید و لباسهای خود را تعویض کنید(آلرژنهای خارج ازمنزل به درون اتاق خواب راه نیابد)